skk

Slovak koruna exchange rates

 Live Exchange Rates — SKK

Loading...

Currency converter — SKKQuick reference — SKK

SKK
USD
EUR
GBP
CNY
1 SKK = 0.0372 0.0332 0.0287 0.2497
2 SKK = 0.0743 0.0664 0.0575 0.4993
3 SKK = 0.1115 0.0996 0.0862 0.7490
4 SKK = 0.1486 0.1328 0.1149 0.9987
5 SKK = 0.1858 0.1660 0.1437 1.2484
6 SKK = 0.2229 0.1992 0.1724 1.4980
7 SKK = 0.2601 0.2324 0.2011 1.7477
8 SKK = 0.2972 0.2656 0.2299 1.9974
9 SKK = 0.3344 0.2987 0.2586 2.2470
15 SKK = 0.5573 0.4979 0.4310 3.7451
25 SKK = 0.9288 0.8298 0.7183 6.2418
35 SKK = 1.3004 1.1618 1.0057 8.7385
45 SKK = 1.6719 1.4937 1.2930 11.2352
55 SKK = 2.0434 1.8257 1.5803 13.7319
65 SKK = 2.4149 2.1576 1.8676 16.2286
75 SKK = 2.7865 2.4895 2.1550 18.7253
85 SKK = 3.1580 2.8215 2.4423 21.2220
95 SKK = 3.5295 3.1534 2.7296 23.7187

 Other currencies to SKK

Loading...