skk

Slovak koruna exchange rates

 Live Exchange Rates — SKK

Loading...

Currency converter — SKKQuick reference — SKK

SKK
USD
EUR
GBP
CNY
1 SKK = 0.0376 0.0332 0.0288 0.2527
2 SKK = 0.0753 0.0664 0.0577 0.5055
3 SKK = 0.1129 0.0996 0.0865 0.7582
4 SKK = 0.1506 0.1328 0.1154 1.0109
5 SKK = 0.1882 0.1660 0.1442 1.2637
6 SKK = 0.2259 0.1992 0.1731 1.5164
7 SKK = 0.2635 0.2324 0.2019 1.7691
8 SKK = 0.3012 0.2656 0.2308 2.0218
9 SKK = 0.3388 0.2987 0.2596 2.2746
15 SKK = 0.5647 0.4979 0.4327 3.7910
25 SKK = 0.9411 0.8298 0.7212 6.3182
35 SKK = 1.3176 1.1618 1.0097 8.8456
45 SKK = 1.6940 1.4937 1.2982 11.3728
55 SKK = 2.0705 1.8257 1.5866 13.9002
65 SKK = 2.4469 2.1576 1.8751 16.4275
75 SKK = 2.8234 2.4895 2.1636 18.9548
85 SKK = 3.1998 2.8215 2.4521 21.4821
95 SKK = 3.5763 3.1534 2.7406 24.0094

 Other currencies to SKK

Loading...