skk

Slovak koruna exchange rates

 Live Exchange Rates — SKK

Loading...

Currency converter — SKKQuick reference — SKK

SKK
USD
EUR
GBP
CNY
1 SKK = 0.0378 0.0332 0.0297 0.2598
2 SKK = 0.0756 0.0664 0.0593 0.5196
3 SKK = 0.1134 0.0996 0.0890 0.7793
4 SKK = 0.1512 0.1328 0.1187 1.0391
5 SKK = 0.1890 0.1660 0.1484 1.2989
6 SKK = 0.2268 0.1992 0.1780 1.5587
7 SKK = 0.2646 0.2324 0.2077 1.8185
8 SKK = 0.3024 0.2656 0.2374 2.0782
9 SKK = 0.3402 0.2987 0.2671 2.3380
15 SKK = 0.5670 0.4979 0.4451 3.8967
25 SKK = 0.9449 0.8298 0.7419 6.4945
35 SKK = 1.3229 1.1618 1.0386 9.0923
45 SKK = 1.7009 1.4937 1.3354 11.6901
55 SKK = 2.0788 1.8257 1.6321 14.2880
65 SKK = 2.4568 2.1576 1.9289 16.8858
75 SKK = 2.8348 2.4895 2.2256 19.4836
85 SKK = 3.2127 2.8215 2.5224 22.0814
95 SKK = 3.5907 3.1534 2.8191 24.6792

 Other currencies to SKK

Loading...